สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯเท่านั้น ล็อกอินเข้าใช้งานด้วย
ระบบบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต (e-Passport) ยกตัวอย่าง panuwat.n
ไม่ต้องใส่ @rmutsv.ac.th

©2012 ARIT - Tel. 074-317146 fax 074-317147 Contact Us :: gapps@rmutsv.ac.th